Những cái nhất độc đáo ở giải hạng Nhất phủi Hà Nội 2016

Lần đầu tiên giải hạng Nhất phủi 2016 cúp Bia Sài Gòn Special được tổ chức hứa hẹn rất nhiều chuyện thú vị. Trước ngày bóng lăn, cùng khám phá những điều độc đáo ở giải đấu rất được chờ đợi này.