Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: “Món quà” đặc biệt

Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: “Món quà” đặc biệt

Sau những giờ làm việc mệt nhọc, nhiều người tìm cho mình một cách giải trí bổ ích đó là đến sân bóng rèn luyện sức khỏe hoặc đơn giản chỉ để làm khán giả, thưởng thức bóng đá.

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:“Mónquà”đặcbiệt

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:“Mónquà”đặcbiệt

Sau những giờ làm việc mệt nhọc, nhiều người tìm cho mình một cách giải trí bổ ích đó là đến sân bóng rèn luyện sức khỏe hoặc đơn giản chỉ để làm khán giả, thưởng thức bóng đá.