‘Hònđátảng’ThanhQuý

Lần đầu lên chơi HPL, Thanh Quý đang dần khẳng định đẳng cấp và chứng tỏ mình là chốt chặn không thể thiếu trong đội hình Ecopark.