Bốc thăm giải Ngọc Bảo Open 2016: Bảng “tử thần” xuất hiện

Giải Ngọc Bảo Open 2016 đã chia xong các đấu bảng đấu và hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trận hấp dẫn, sôi nổi.