Hà Nam United: “500 anh em Lương Sơn Bạc” ở đất Hà Thành

Rất nhiều người vẫn chưa biết về Hà Nam United, một đội bóng văn phòng chính hiệu nhưng lại đang gây được tiếng vang ở bóng đá phong trào Hà Nội trong thời gian gần đây.