Nó to quá!3000 người hâm mộ Manchester United diễu hành phản đối lá cờ Mỹ trên đường phố để bị đốt cháy Juragan Bola Apk

Nó to quá!3000 người hâm mộ Manchester United diễu hành đã phản đối bởi lá cờ Mỹ trên đường phố [Juragan Bola Apk]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 4: Theo tin tức trên Twitter, người hâm mộ Manchester United được tập trung bên ngoài sân vận động Old Trafford để phản đối và thúc đẩy để thúc đẩy, Pushinga Video đặc biệt cho thấy một số người hâm mộ đang cháy