0-3 Bayern la Bolt Một cuộc phỏng vấn khẩn cấp KO Man! Western Media: ξ AO KE hoặc FIRE Main Bo Playing

0-3 Bayern La Bolta đã phỏng vấn khẩn cấp Koman!Phương tiện truyền thông phương Tây: Xiao Ke hoặc Fire [MIMPI Main Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 9: Trong 3 vòng đầu tiên của La Liga, Barcelona 2 thắng và 1 lần duy trì.đến Bayern 0-3 ở nhà và đã ăn mùa này