GiảibóngđángànhMobileNghệAn2017MobileNghệAn2017:OppoVinh,MobileĐHV,MobileMạnhHùngvàMobileVinhgiànhvébánkết

Những cơn mưa bàn thắng liên tiếp diễn ra trong các cuộc đua tranh giành quyền vào bán kết ở 3 ngày thi đấu 17 – 19/6 của giải bóng đá ngành mobile Nghệ An 2017.