Cảnh sát viên!Cầu thủ 24 tuổi của Nhật Bản trong Champions League chiến thắng bóng.

Cảnh sát viên!Người chơi 24 -yar của Nhật Bản tại Champions League vẫn chưa tham gia vào đội tuyển quốc gia.Salzburg 2-1 đảo ngược Tel Aviv Makabby, người chơi Nhật Bản