BLV Vũ Quang Huy tác nghiệp tại Giải Bóng đá họ Vũ – Võ Việt Nam lần thứ 4 – năm 2016

Giải Bóng đá họ Vũ – Võ Việt Nam lần thứ 4 – năm 2016: Giữ Truyền thống – Viết Tương lai, Thắm tình Đồng tộc. Và cũng như mọi năm các trận đấu khai mạc và bế mạc sẽ có sự hiện diện của bình luận viên Vũ Quang Huy tham dự và bình luận các trận đấu.