Sau một thập kỷ, tại sao Atletico vẫn bay cùng Simeone?

Sau một thập kỷ, tại sao Atletico vẫn bay cùng Simeone?

Diego Simeone vẫn còn nguyên khát khao sau 10 năm gắn bó với Atletico. Làm thế nào Diego Simeone có