Chiều fan hết nấc, Đình Trọng show video quẩy cực hot bên cạnh Duy Mạnh, Tiến Dũng

Chiều fan hết nấc, Đình Trọng show video quẩy cực hot bên cạnh Duy Mạnh, Tiến Dũng

Đình Trọng khoe video siêu lầy, tự ứng cử giải thường điệu nhảy của năm do fan tổ chức. Video: Trần