Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF chính thức “sang tên đổi chủ”

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF chính thức “sang tên đổi chủ”

Vingroup đã quyết định trao tặng toàn bộ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại tỉnh Hưng Yên cho Tập