Quang Hải có tỷ lệ mỡ thấp đáng kinh ngạc, sánh ngang Cristiano Ronaldo

Quang Hải có tỷ lệ mỡ thấp đáng kinh ngạc, sánh ngang Cristiano Ronaldo

Trong phần đặt câu hỏi và thảo luận, Nguyễn Quang Hải cho biết ở thời điểm hiện tại lượng mỡ trên cơ